Privacy policy

De verantwoordelijke verwerker is:

Ostyn  BVBA
BE 0555.755.956
Harmoniestraat 13
9050 Ledeberg
tel: +32 (0)496 61 86 03
e-mail:info@viavideo.be

Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25/05/2018).

1. Verwerking van de persoonsgegevens

Via deze website worden de volgende gegevens verwerkt op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft:

 • naam + voornaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • btw-nummer
 • ip-adres

De uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven door het voorziene vakje aan te vinken. Uw toestemming is niet verbonden aan enige voorwaarde en kan op elk ogenblik worden ingetrokken door middel van een e-mail naar info@viavideo.be.

2. Doeleinden

De verwerking van de gegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven heeft tot doel:

 • u de nodige gevraagde video/animatie te bezorgen
 • u de nodige gevraagde offerte te bezorgen
 • u de gewenste informatie te bezorgen
 • u voor eventueel geleverde diensten te factureren
 • u in te lichten over nieuwe producten, diensten en promoties,
 • en/of u een nieuwsbrief te verzenden.

3. Doorgifte aan derden

De persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 2 uit te voeren.

De verantwoordelijke verwerker, samen met de verwerkers, garanderen dat deze gegevens enkel en alleen voor deze doeleinden gebruikt zullen worden. De gegevens van de verwerkers worden op het eerste verzoek aan de betrokkene bezorgd. Stuur een e-mail naar info@viavideo.beindien u dit wenst.

4. Bewaring

De gegevens worden bewaard gedurende een onbeperkte periode.

Via Video streeft er immers naar u zo goed mogelijk te informeren over haar producten en/of promoties.

Via Video zal de grootste waarborg bieden om gevolg te geven aan uw rechten zoals omschreven in punt 5. Via Video zal op gezette tijden verzoeken om de juistheid van uw gegevens te bevestigen.

5. Rechten van de betrokkene

Deze privacy policy heeft tot doel u te informeren over uw rechten. U hebt steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te verbeteren en/of over te dragen. Ook hebt u recht op beperking van de verwerking en kunnen uw gegevens onder bepaalde voorwaarden verwijderd worden.

6. Cookies

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website.

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

7. Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s. Klik voor verdere informatie op “contact” in de navigatiebalk.

De aansprakelijkheid van Via Video voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen.

8. Klachtenrecht

De betrokkene kan een klacht indienen bij de verwerkingsverantwoordelijk op het e-mailadres info@viavideo.be. Daarnaast heeft de betrokken eveneens het recht om klacht bij de bevoegde autoriteit van de bescherming op de persoonsgegevens in te dienen.